- TAMPEREEN VIHREIDEN KUNTAVAALIEHDOKAS 2017 -

KESKIPISTEESSÄ IHMINEN
Stacks Image 482
Stacks Image 486
Stacks Image 484

Olen ehdolla Tampereen kuntavaaleissa, koska haluan muuttaa maailmaa – kaupunki kerrallaan. Haluan puolustaa ihmisarvoa, ympäristöä, sivistystä ja heikommassa asemassa olevia. Haluan nostaa ihmisen kaupungin toiminnan keskipisteeksi. – Päätös on sinun!

Lue lisää tavoitteistani alla!

AARNE EHDOLLA VALTUUSTOON

Stacks Image 1339

Olen maailman tilanteesta kiinnostunut elokuvantekijä ja uusperheessä elävä neljän lapsen isä. Tekemisen lisäksi olen opettanut uusia elokuvantekijöitä ja kehittänyt alan toimintaedellytyksiä elokuvastudion kulisseista opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin. Lasteni myötä olen vaikuttanut Tampereen steinerkoulun ja Helsingin Elias-koulun hallituksissa.

Vaikka minulla on diplomi-insinöörin tutkinto, en silti usko että valtiota tai kuntaa voi johtaa kuten yritystä. – Tampereella voidaan valita toisin.

TAVOITTEET

Stacks Image 1181
Stacks Image 1185
Stacks Image 1183

Kaupungin tehtävien keskipisteessä tulee olla ihminen. Asukasta ei pidä ajatella hintalappuna, kulueränä tai välineenä, vaan arvostettava ihmisenä, jolla on oma paikkansa Tampereen sydämessä. Näin ennaltaehkäistään ongelmia ja tehdään Tampereesta Suomen paras paikka asua, opiskella ja tehdä mielekästä työtä.

• PIDETÄÄN HUOLTA koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta: Lapset voivat pelastaa maailman. Tuetaan heidän kasvuaan itsenäisesti ajatteleviksi ihmisiksi, tulevaisuuden tekijöiksi.
• •
• Eettisyyttä ja kestävää LAATUA julkisiin hankintoihin: Eettisesti ja ekologisesti kestävä hankintapolitiikka tuottaa ihmisille parempaa elämänlaatua ja fiksumpaa kaupunkiympäristöä. Viisas kilpailutus suojelee ympäristöä ja kehittää käyttöömme uusia innovaatioita.
• • •
• RAKENNETAAN yhteisöllisellä asumisella kestävää hyvinvointia: Yhteisöllinen asuminen luo ihmisten välille luontevan tavan auttaa toinen toistaan sekä jakaa aikaa ja asioita yhdessä.
• • • •
• LUODAAN television, elokuvan ja teatterin avulla vetovoimaista kulttuuria ja näkyvyyttä.
• • • • •
• SÄÄSTETÄÄN Eteläpuisto.

VAALITEEMAT

1. PIDETÄÄN HUOLTA KOULUTUKSESTA JA VARHAISKASVATUKSESTA

Me emme tiedä minkälaisessa maailmassa lapsemme tulevat elämään. Siksi koulun tulee antaa valmiudet vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Lapset tarvitsevat laajan yleissivistyksen, hyvät arjen perustaidot ja kehittyneet tunnetaidot. Koulutuksen on tuettava yksilön tarpeiden mukaista kasvua ja kehitystä sekä herätettävä ekologista vastuuntunnetta.

Tavoitteena tulee olla, että opinahjoista valmistuu itsenäisesti ajattelevia ihmisiä, jotka luottavat itseensä ja maailmaan. He kohtelevat ihmisyyttä itsessään ja muissa ihmisissä päämääränä sinänsä ja he tahtovat pelastaa maailman.

• Lasten subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ei luovuta.
• Siirrytään kohti maksutonta varhaiskasvatusta.
• Edistetään sukupolvien kohtaamista lasten ja vanhusten yhteisissä palvelutaloissa, joissa päiväkoti ja hoivakoti ovat saman katon alla.
• Varmistetaan että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa huomion.
• Pidetään ryhmäkoot kohtuullisen pieninä.
• Turvataan oppilashuollon toiminta.
• Lisätään erityispedagogiikan osaamista opettajien täydennyskoulutuksella.
• Parannetaan opettajien työhyvinvointia.
• Korjataan homekoulut ja päiväkodit.
Stacks Image 493
Stacks Image 495

2. EETTISYYTTÄ JA KESTÄVÄÄ LAATUA JULKISIIN HANKINTOIHIN

Julkisia hankintoja ja kilpailutuksia tulee käyttää välineenä elinympäristön laadun parantamiseen. On kehitettävä laatuosaamista, eikä pidettävä hintaa tärkeimpänä kriteerinä: Ekologisesti, eettisesti, sosiaalisesti ja esteettisesti kestävien kriteerien on ohjattava hankintoja. Ei riitä että hankintaprosessit ovat muodollisesti oikein eikä niistä tule valituksia. Tärkeintä on saada kilpailutusten ja hankintojen avulla kaupungin asukkaille parempaa laatua sekä fiksumpia ja kestävämpiä ratkaisuja kuin aikaisemmin. Laatuajattelun on ohjattava kaupungin toimintaa ja se on kehitettävä yli organisaatiorajojen meneväksi laatujohtamiseksi.

Viisaan kilpailutuksen avulla kaupunki voi kutsua ympäröivän innovaatioyhteisön kehittämään parempaa Tamperetta: korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja muut kehittäjät. Julkisilla hankinnoilla voidaan silloin aikaansaada paitsi parempaa laatua ja kestävää kehitystä Tampereelle, myös innovaatioita, referenssejä, kilpailukykyä ja työtä alueen yrityksille ja korkeakouluille.

Julkisten hankintojen eettisyys edellyttää, että tuontielintarvikkeiden on täytettävä samat vaatimukset kuin mitä kotimaisella elintarviketuotannolla on. Verovaroin ostetun ruoan pitää olla tuotettu vähintään niillä ehdoilla, joita Suomen lainsäädäntö asettaa omalle tuotannolle.

• Ruokavalintamme vaikuttavat maailmanlaajuisesti ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, vesistöjen rehevöitymiseen sekä torjunta-aineiden käyttöön. Tällä hetkellä esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa lapset syövät ruokaa, jota Suomessa ei ole laillista tuottaa:
• Kaupungin ylläpitämissä toimipaikoissa syödään sianlihaa, joka on tuotettu antibiooteilla, ahtaissa karsinoissa ja hännät katkoen. Siellä käytetään siipikarjanlihaa, joka on tuotettu vielä suuremmilla antibioottimäärillä ja nokat katkoen. Siellä pureskellaan glyfosaatilla pakkotuleennutettua viljaa, vaikka Pirkanmaan viljelijöiltä voisi hankkia laadukasta lähiruokaa.

3. YHTEISÖLLISELLÄ ASUMISELLA KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA

Yhteisöllinen asuminen on edullinen keino tuottaa kestävää hyvinvointia. Se luo ihmisten välille luontevan tavan auttaa toinen toistaan sekä jakaa aikaa ja asioita yhdessä.

Yhteisöllinen asuminen tuo joustavuutta eri elämänvaiheisiin: samalla kun toiset rakentavat yhteisön avulla verkostojaan ja juurtuvat kaupunkiin, voivat ikääntyneet jatkaa kotona asumistaan ja nauttia yhteisön antamasta tuesta ja turvasta.

Yhteisölliset asumisratkaisut lisäävät asumisen monimuotoisuutta ekologisesti kestävällä tavalla: Asunnot voivat olla pienempiä yhteisten tilojen täyttäessä osan tarpeista. Yhteisiin tiloihin voidaan rakentaa vaikka työhuoneita, jotka antavat mahdollisuuden itsensä työllistämiseen, mikroyrittämiseen, opiskeluun tai etätyöhön kodin tuntumassa.
Aiheesta lisää:
MONIKKO-hankkeen julkaisu Askeleita kohti yhteisöasumista

Yhteisöllisen asumisen edistämiseksi Tampere voi:
• Kaavoittaa yhteisölliseen asumiseen ja ryhmärakennuttamiseen osoitettuja tontteja.
• Luoda esisopimuskäytäntöjä, jolla muodostuva yhteisö voi varata tontin käyttöönsä.
• Taata rakennusaikaisia lainoja.
• Osoittaa, rakentaa tai korjausrakentaa kiinteistöjä yhteisöllistä asumista varten.
• Antaa tulevien asukkaiden vaikuttaa kiinteistön tilaratkaisuihin suunnitteluvaiheessa.
• Järjestää tontinluovutuskilpailuja, joissa kilpailijat saavat pisteitä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävistä ratkaisuista.
• Kaavoittaa ja rakentaa entisen Kulkutautisairaalan tontin Kaakinmaalla yhteisöllistä asumista varten.

4. TELEVISIOLLA, ELOKUVALLA JA TEATTERILLA NÄKYVYYTTÄ

Nostetaan television draamatuotanto ja yliopiston näyttelijäkoulutus Tampereen vetovoimatekijöiksi. Televisiolla, elokuvalla ja teatterilla on suuri vaikutus kaupungin näkyvyyteen ja menestykseen sekä teatteri- ja media-alan toimintaedellytyksiin.

Tampere on vaarassa menettää nämä keskeiset luovan kulttuurin instituutiot. Sen myötä heikentyisivät koko teatteri- ja media-alan toimintaedellytykset. Tampere olisi entinen kulttuurikaupunki. Nostetaan ne sen sijaan kaupungin vetovoimatekijöiksi ja luodaan niiden avulla uutta kulttuuria!

5. SÄÄSTETÄÄN ETELÄPUISTO

Kannatan Eteläpuiston säästämistä tuleville sukupolville. Mitä enemmän kaupunkiin tulee asukkaita ja matkailijoita, sitä enemmän täällä tarvitaan puistoja. Eteläpuisto tulee kunnostaa ja parantaa sen yhteyttä Laukontorille, jolloin Pyhäjärven rantaan syntyy vihreä kävelyreitti Pyynikin uimarannalle saakka. Eteläpuiston tuntumassa on tilaa myös fiksulle, kaupunkiympäristön laatua parantavalle täydennysrakentamiselle.

KAMPANJA ON PÄÄTTYNYT

KIITOS TUESTANNE!

TOIMINTA JATKUU!

  • Minä jatkan vaikuttamista ELOKUVAN ja KIRJOITTAMISEN parissa.

  • SEURAA FACEBOOK

PÄÄTÖS ON SINUN!

Stacks Image 1214